Fusjonens pris

Ved frivillige fusjoner må man regne med at institusjonene forblir fattige.

Ledelsen vil forsøke å skyve kostnadene nedover i systemet, skriver Øyvin Ytreberg og Ellen Karoline Dahl i Forskerforum nr 8. De oppsummerer erfaringer som tillitsvalgte under universitets- og høgskolefusjonen i Tromsø.

De påpeker blant annet (sitat):

(mer…)

oktober 15, 2010 at 6:59 pm Legg igjen en kommentar

Fusjoner og universitetsbyråkrati

I Danmark skriver avisen Information:

Mere end halvdelen af personalet på Københavns Universitet er ikke-videnskabeligt, og det placerer Danmark på en suveræn førsteplads i Skandinavien, når det gælder universitetsbureaukrati,

Avisen har intervjuet Joachim Mathiesen som sier:

(mer…)

oktober 13, 2010 at 12:05 pm Legg igjen en kommentar

Ny vevløsning

Gruppen som skal utrede felles vevløsning for HiO-HiAk, har fått et mandat med kostnadsoverslag.

  • Det er stipulert et behov for eksterne ressurser på om lag 1.000 timer som ville kunne dekkes av en bevilgning på inntil 1,5 mill kroner eksl mva.
  • Det tas sikte på å avsette en ramme på inntil 1,5 mill kroner eksl mva til dette i budsjettene for 2010 og 2011. …
  • Det er videre stipulert et behov for interne timeverk på ca 14.200 timer for utviklingsarbeidet.

(mer…)

september 10, 2010 at 7:28 pm Legg igjen en kommentar

Størrelse og byråkratisering

Erik Døving og jeg selv (Tord Høivik) har begynt å diskutere forholdet mellom byråkrati og institusjonsstørrelse.

Det er et nøkkeltema i UH-debatten, mener jeg. Innleggene står i halen til Diskusjon om fusjon på HiO-nettet. Hovedpoengene så langt (i mine øyne):

  • Erik: Empirisk forskning har at vist store institusjonar er mindre effektive.

(mer…)

september 6, 2010 at 11:09 am 1 kommentar

Kostnader ved fusjoner

FORSØK PÅ EN OVERSIKT

I privat sektor viser det seg at fusjoner i gjennomsnitt er ulønnsomme. Dette skyldes antakelig at viktig kostnader ved fusjoner og fusjonsprosesser er usynlige eller ukjente (Lien og Meyer, 2006), i tillegg til at gevinstene ved fusjon ofte blir overvurdert. Her vil vi se nærmere på både de synlige ekstrakostnadene (direkte utlegg for de involverte institusjonene) og de mer diffuse.

(mer…)

mai 18, 2010 at 7:00 am Legg igjen en kommentar

Felles fakta

På medlemsmøtet i går orienterte økonomiutvalget kort om sitt arbeid. Stikkordene fra  det første innlegget står nedenfor.

På møtet kom det også opp spørsmål om studenttallene ved de to høyskolene. Jeg har nå hentet ut en del relevant informasjon fra DBH og publisert den på regnearket HiO, HiAk og høyskolene.

(mer…)

april 15, 2010 at 8:50 am 1 kommentar

Medlemsmøtet 14. april

På medlemsmøtet 14. april er økonomigruppa bedt om å presentere sitt arbeid så langt (Økonomisk konsekvensanalyse for arbeid med eventuell fusjon HiO/HiAk).

  • Erik vil se på beregningsmåte: direkte utlegg, skjulte kostnader, hva som kan tallfestes med sikkerhet, hva som blir kvalifisert gjetning etc.
  • Ragnhild presenterer tallene,
  • Tord sier litt prinsippielt og praktisk om systematisk bruk av empiri i vår situasjon

(mer…)

april 14, 2010 at 7:58 am Legg igjen en kommentar

Eldre innlegg


HiO og HiAk

Hva koster det å slå sammen to høyskoler til et nytt universitet?

Blog Stats

  • 1 598 hits